PROMIŠLJANJA AUTORA KNJIGE

Na ovoj stranici će biti će sadržaji kao rezultat promišljanja autora knjige "UPRAVLJANJE KRIZOM I RAZVOJEM":
Primjena, objašnjenja, poticanje, refleksije, savjeti, ...

 
           
           
2 13.11.2021.   Svako nečinjenje prema elementima procedure "POTREBNA DJELOVANJA" je IMPROVIZACIJA  što će stvarati negativna stanja koja će višekratno i u kontinuitetu umanjivati postojeća postignuća.   Ima li i jedan objektivan razlog da dopustite da vam improvizacija ugrožava postizanje željenih ciljeva?

1

12.01.2021.

  Tko shvati i prihvati kako je improvizacija glavni uzrok neuspjeha i prihvati postupanje prema proceduri "POTREBNA DJELOVANJA" koja je sastavni dio MUI PLANERA, neće imati nikakvih ograničenja u postavljanju i postizanju ciljeva na optimalan način.   Pročitajte, analizirajte i primijenite elemente u članku "RJEŠAVANJE NAJVEĆE DILEME: IMPROVIZACIJA ILI MODEL".
Uvjerit ćete se kako su čuda moguća.
 

VAŽNO!
OVE INTERNET STRANICE SU U FUNKCIJI
I U PROCESU SVAKODNEVNOG AŽURIRANJA!

POČETNA