NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

3

Zašto je na početku dokumenta "MUI PLANER IME I PREZIME" gust sadržaj u odnosu na ostali dio dokumenta?
Cilj je je korisniku olakšati pregled (uvid) u ključne elemente planiranja na taj način da se na monitoru istovremeno vide tekući dan uz područje djelovanja, ciljeve, potrebne teme, ponavljajuće aktivnosti, listu aktivnosti bez rokova i linkovie na sav ostali sadržaj.
Ovakav pristup omogućava da se lakše sagledava cjelovita slika djelovanja.
Takva vizualizacija potiče na djelovanje, a ima i kontrolnu funkciju ključnih parametara planiranja.

 
12.01.2021.
2 Kako je moguće da je model rješavanja krize uspješan? Evo samo nekoliko elemenata koji osiguravaju uspjeh u rješavanju krize primjenom Modela UKR - Upravljanje krizom i razvojem:
- Sve je unaprijed definirano pa je isključena svaka improvizacija,
- Optimalno trošenje resursa za postizanje postavljenih ciljeva (dominantno se troše meki resursi: Vrijeme, znanje i sastanci),
- Najmanji broj koraka za postizanje postavljenih ciljeva,
- Odmah po početku primjene Modela postižu se rezultati koji su mjerljivi,
- Svi rade na isti način pa je razmjena, savjetovanje i zajedništvo unificirano.
12.01.2021.
1 Je li primjena komplicirana? Ne!
Sve je unaprijed definirano što treba činiti.
Ne postoji alternativa za drugačije činjenje - samo kako je određeno procedurom.
Postupanje po danoj proceduri je dostupno baš svakom prosječnom pojedincu bez ikakvih preduvjeta.
12.01.2021.

VAŽNO!
OVE INTERNET STRANICE SU U FUNKCIJI
I U PROCESU SVAKODNEVNOG AŽURIRANJA!

POČETNA